OSOBLJE

 
 

Na slici sa desna na levo:


  1. -Rabin Josef Levi

  2. -Rabin Cadik Danon

  3. -Rabin Isak Asiel

RABIN

 

OSOBLJE

 

Rabin Isak Asiel (1964), završio ješivu Har Ecion u Izraelu i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Asher Alkalay (Stefan Sablić) služi kao kantor u beogradskoj sinagogi od 1997. godine. Školu za kantore završio je u Jerusalimu.

Isak Papo gabaj sinagoge, rođen je u Beogradu 1975. godine. Uz asistiranje na molitvi bavi se hebrejskim jezikom i književnošću...

POČETNAPO%C4%8CETNA.html
GALERIJAFOTO_GALERIJA.html
VIDEOVIDEO_GALERIJA.html
WEB UČILIŠTEWEB_U%C4%8CILI%C5%A0TE.html
OSOBLJE
LINKOVILINKOVI.html
KONTAKTKONTAKT.html
O SINAGOGIO_SINAGOGI.html